CV-ketels

Ruwweg onderscheidt men drie types cv-ketels:

  • De houtgestookte CV-ketel
  • De verbeterd rendement (VR)-ketel met een rendement van ongeveer 75 tot 85 procent. De hoeveelheid energieverlies is lager dan bij conventionele centrale verwarming. Er gaat echter nog steeds warmte verloren.
  • De hoog rendement (HR)-ketel met een rendement van 100-107 procent. Dit percentage suggereert dat een HR-ketel meer energie uit het aardgas haalt dan er in zit. Dat is niet zo. HR-ketels hebben echter een extra condensator die warmte uit waterdamp (ontstaan door verbranding van aardgas) terugwint en laat hercirculeren. Het toegevoegd rendement van de condensator kan bijvoorbeeld 11 procent zijn. Dit wordt opgeteld bij het rendement dat de ketel zelf al haalt uit aardgas, bijvoorbeeld 96 procent. Dat levert dan het totaalrendement van 107 procent